22/07/1626, 3

22/07/1626, 3

3 De secretaris van Emden compareert en stelt dat de graaf van Oost-Friesland probeert Emden te laten afzien van verdere bemoeienis door de gedeputeerden van HHM en van verdere verdragen en hun naleving.
De gedeputeerden van Holland hebben de schriftelijke memorie over deze kwestie voor nader onderzoek meegenomen.