22/07/1626, 14

22/07/1626, 14

14 Languerack schrijft d.d. Parijs 3 juli.
Behoeft geen resolutie.