22/07/1626, 15

22/07/1626, 15

15 Van Joachimi zijn twee brieven d.d. 13 en 16 juli ontvangen met diverse berichten. Zo is aanstoot genomen aan de licentbetaling die Amsterdam heeft geƫist vanwege vier kisten met schilderijen van de Engelse koning, en ook enkele kisten van de graaf van Arondel.
Besloten wordt dat de kisten vrij mogen passeren als een verzoek tot vrijstelling van rechten wordt ingediend.
Joachimi geeft HHM eveneens in overweging generaal Veer hun respect te betuigen bij de gelegenheid van het huwelijk van diens dochter met de graaf van Clarence.
HHM besluiten hiervan af te zien en stellen de besluitvorming over de andere in de brieven genoemde punten uit. Z.Exc. zal kopie worden gestuurd.