22/07/1626, 9

22/07/1626, 9

9 Pauw voert aan dat Wassenaer ontsteld is over het feit dat HHM hem hebben ontboden en dat hij zich tot de magistraat van Amsterdam heeft gewend. Die heeft hij het drukwerkje getoond waaraan hij zijn tekst over de gebeurtenissen te La Rochelle had ontleend, en dan nog in verzachte vorm. De magistraat heeft daaruit geconcludeerd dat Wassenaer onschuldig is en springt voor hem in de bres.
Met een nadere beslissing wordt gewacht.