23/07/1626, 2

23/07/1626, 2

2 De RvS moet adviseren over het verzoek van de ingezetenen van Maasland onder de Meierij van 's-Hertogenbosch om een uitspraak van HHM over bepaalde punten.