23/07/1626, 4

23/07/1626, 4

4 Met de RvS is beraadslaagd over de huidige toestand van Emden. Het is van groot belang dat de stad voor deze staat behouden blijft. Er worden verschillende voorstellen gedaan voor brieven en bezending.
Uiteindelijk wordt geconcludeerd eerst aan de magistraat en de Veertigraad van Emden te schrijven omzichtig te werk te gaan in het akkoord dat zij van plan zijn te sluiten met de graaf van Oost-Friesland. Voorts zullen enkele gecommitteerden de zaak, inclusief overwegingen, voorleggen aan Z.Exc. en met hem en de gedeputeerden te velde bespreken wat het best gedaan kan worden om Emden te behouden. Nadat zij van deze bespreking verslag hebben gedaan, zal een passende beslissing worden genomen. Bicker en Ter Cuijlen zijn gecommitteerd en zullen worden aangevuld met een door de RvS te nomineren persoon.