23/07/1626, 5

23/07/1626, 5

5 De RvS is ingelicht over het weghalen van officieren en edelen door de vijand uit het Land van Maas en Waal en het graafschap Zutphen. De RvS heeft bericht dat opdracht is gegeven bij wijze van retorsie vijftien van de aanzienlijksten uit Brabant en enkelen uit het kwartier van Roermond en het ambt Lingen te halen.
HHM laten het hierbij.