23/07/1626, 13

23/07/1626, 13

13 Commies Jan van der Haer zal een staat maken van de soldij voor de vijf compagnie├źn soldaten die onder L'Eremite zijn uitgezonden. Aan de Admiraliteiten zal worden geschreven een staat op te sturen van de soldij voor de matrozen en al hetgeen verder nodig is voor het maken van een precieze afrekening.