24/07/1626, 10

24/07/1626, 10

10 De RvS adviseert vanwege de gevolgen niet in te gaan op het door Sara Pekels ingediende verzoek om een pensioen.
HHM schikken zich naar het advies.