24/07/1626, 12

24/07/1626, 12

12 Antwerpen en Vosbergen rapporteren dat zij Cornelis Oostermans hebben gehoord en dat hij bevredigend heeft geantwoord op de hem ten laste gelegde punten.
HHM laten het daarbij.