24/07/1626, 15

24/07/1626, 15

15 De Gedeputeerde Staten van het graafschap Zutphen sturen met een brief d.d. 7/17 juli als antwoord op het schrijven van HHM d.d. 11 juli de lijst mee van goederen die uit Zutphen naar het platteland zijn vervoerd. Zij zetten uiteen dat er geen goederen uit Zutphen naar Groenlo gaan en verzoeken HHM maatregelen te nemen waardoor die van Deventer in hun district blijven.
De RvS wordt advies gevraagd.