25/07/1626, 15

25/07/1626, 15

15 De RvS schrijft d.d. 20 juli naar aanleiding van de resolutie d.d. 17 juli over de bevrijding van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard dat gezien het vertrek van het leger en de korte tijd die nog rest tot de winter, een volledige bezetting van de Maas en de Waal met krijgsvolk niet te realiseren valt. Men zou wel vier redoutes bij de vier sluizen in de Maasdijk tussen Batenburg en Voorn kunnen aanleggen. Van Gorinchem tot Nijmegen zouden huizen en kerken voor inlegering geschikt gemaakt kunnen worden. Van Nijmegen tot IJsseloord zou men acht in plaats van veertien redoutes moeten plaatsen. Alles bij elkaar genomen schat de RvS de beveiliging op ongeveer 36.000 gld.
Na beraad besluiten HHM dat de RvS nader moet adviseren op welke plaatsen de redoutes essentieel en het effectiefst zijn. De RvS dient daarbij ook de in de Bommelerwaard gelegen molen van Rossum en de Meidijk te betrekken. Ook moet de RvS bedenken hoe de verdedigingswerken gefinancierd moeten worden en of ook niet de ambten een deel van de lasten zouden moeten dragen.