26 /07/1626, 2

26 /07/1626, 2

2 Doublet meldt ter vergadering dat Reael heeft verklaard geen lening te hebben kunnen afsluiten op de Franse wisselbrieven. Wel hebben enkele kooplieden aangeboden het geld te verschaffen op diens particuliere obligatie, zonder vermelding van zijn functie. Reael voelt zich daarin bezwaard tenzij HHM hem niet alleen de makelaardij vergoeden, maar ook nog een procent toestaan en één van de Franse wisselbrieven geven waaruit zijn terugbetaling kan worden voldaan. Doublet heeft nog met anderen gesproken en al bereikt dat hij op de aan Pieter van Beeck verstrekte voorlopige opdracht tot betaling van 70.000 gld. dezelfde som heeft geleend. Hij verwacht nog circa 30.000 gld. te krijgen.
HHM achten het niet dienstig op de voorwaarden van Reael in te gaan en besluiten dat de RvS de door Doublet geleende som naar het leger zal sturen om onder de compagnieën van Candale, Haulterive en de nieuwe ruiters te worden verdeeld. De RvS moet ook aan de steden waar nog compagnieën nog zijn gelegerd, schrijven vertraging van de veldtocht te voorkomen door hun krediet beschikbaar te stellen voor de verlopen soldij. De steden krijgen het bedrag terug uit de Franse subsidies of mogen dat inhouden op hun consenten.