26 /07/1626, 3

26 /07/1626, 3

3 Verder is besloten aan Languerack te schrijven dat Pieter van Beeck tot nu toe niet meer dan 70.000 gld. op de Franse wissels wil verstrekken en dat ook de garanties van de anders zo kredietwaardige Jean Heuft niets opleveren. Hij zou zich kunnen beijveren voor het gedaan krijgen van een opdracht tot prompte betaling. Daarnaast zal de Franse koning worden verzocht opdracht tot betaling van het voor dit jaar beloofde subsidie te geven, aangezien het leger nu te velde is en er dus buitengewone kosten worden gemaakt.