27/07/1626, 3

27/07/1626, 3

3 Schout, burgemeesters en schepenen van Fijnaart verzoeken HHM te verordenen dat op de dijk tussen de Appelaar en de Jonkvrouwenpolder een kwartier wordt gemaakt voor tweehonderd man, in de Juffrouwenpolder een redoute voor ongeveer zestig man en op de boerengors een eenvoudige corps de garde.
De RvS wordt advies gevraagd.