27/07/1626, 1

27/07/1626, 1

1 De gedelegeerde rechters inzake de Rotterdamse Admiraliteit verzoeken 600 gld. voor betaling van de deurwaarder, boden en allerlei onkosten.
De ontvanger-generaal zal het bedrag voorschieten zolang er nog geen generale ordonnantie van deze en andere bedragen is opgesteld.