27/07/1626, 11

27/07/1626, 11

11 Simeon Partlicius de Spitzbergen is voor de opdracht van zijn boekje Metamorphosis Mundi 1vereerd met 40 gld.

1 De uitgebreide titel luidt: Metamorphosis mundi, qua omnium in mundi rerum vicissitudines, ... vere & graphice depinguntur. Leiden, 1626.