27/07/1626, 12

27/07/1626, 12

12 Van de gedeputeerden te velde is een brief d.d. Emmerik [Emmerich] 24 juli ontvangen. Behoeft geen resolutie.