27/07/1626, 13

27/07/1626, 13

13 De Admiraliteit in Noord-Holland stuurt d.d. Hoorn 24 juli in antwoord op het schrijven van HHM d.d. 11 juli een overzicht op van het verbruik van scheepsgoederen en ook een taxatie van de schepen die onder Haultain in dienst zijn geweest van de Franse koning, inclusief de maand- en kostgelden van de matrozen en soldaten.
Ook schrijft de Admiraliteit dat 15 dec. 1625 de heer Manty te Fowey, ongeveer halverwege Falmouth en Plymouth, aan boord is gegaan om uit naam van de koning dank te zeggen voor de trouwe dienst.
De stukken gaan naar Schagen en Vosbergen die conform het besluit van 20 juli met de secretaris van Languerack zullen spreken.