27/07/1626, 14

27/07/1626, 14

14 Op haar op 13 juli ingediende verzoek is de vrouwe van Spaldorp, conform het advies van de RvS, toegestaan uit Nijmegen, Emmerik [Emmerich] of Schenkenschans ['s-Gravenwaard] voor eigen gebruik naar het huis gelegen tegenover Schenkenschans te vervoeren: twee mud zout, twee okshoofden wijn, een aam Spaanse wijn, twee kinnetjes zeep, een ton haring, een halve ton olie, honderd pond stokvis, tweehonderd pond kaas, een halve samoreus turf en circa zes broden suiker. De aanvoer geschiedt tegen betaling van 's lands rechten, onder waarborg dat de goederen niet naar elders worden vervoerd en dat hun uitvoer op de achterzijde van de oorspronkelijke akte wordt afgetekend. De toestemming voor aanvoer van de turf mag bovendien geen precedent scheppen.