27/07/1626, 15

27/07/1626, 15

15 In een memorie klaagt Rumen uit naam van de Brandenburgse regering dat ondanks een verbod te Emmerik [Emmerich] processies worden gehouden. Hij verzoekt HHM te assisteren bij de toepassing van het verbod in het geval de geestelijken nieuwe processies willen ondernemen.
De RvS zal advies worden gevraagd.