27/07/1626, 16

27/07/1626, 16

16 De RvS compareert en overhandigt de conform het besluit van 23 juli opgestelde propositie waarin de provincies wordt verzocht de betaling te verordenen van het maandelijkse subsidie van 50.000 gld. voor de koning van Denemarken. De propositie zal worden uitgebreid met het gegeven dat al 150.000 gld. is uitgekeerd en dat nog 30.000 rijksdaalder moet worden verschaft.