27/07/1626, 2

27/07/1626, 2

2 De kapiteins van het naar de Deense koning gestuurde regiment verzoeken afrekening van hun dienst.
De RvS zal het rekest onderzoeken en nagaan of de beweerde betaling van de soldaten ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.