27/07/1626, 4

27/07/1626, 4

4 Ontvanger Vrousen verzoekt vrije toegang tot zijn papieren onder cautie juratoir of in zijn huis onder door HHM bepaalde bewaking te mogen verblijven.
De Generaliteitsrekenkamer zal de ontvanger de papieren die hij voor het opstellen van zijn rekening nodig heeft, doen toekomen onder inventaris. Op de rest van diens verzoek zal de kamer HHM van advies dienen.