27/07/1626, 5

27/07/1626, 5

5 Naar aanleiding van het rapport over de uitvinding van stalmeester Du Champs is besloten diens in de Franse taal ontworpen geheimschrift in het Nederlands te doen omzetten en daarna te besluiten over de beloning voor de uitvinder.