27/07/1626, 6

27/07/1626, 6

6 Naar aanleiding van de klachten over de kwaliteit van de uit Danzig [Gdansk] en Koningsbergen [Kaliningrad] ingevoerde salpeter is besloten een plakkaat uit te vaardigen. Daarin zal worden verordend dat in de steden waar salpeter wordt verhandeld, twee be√ędigde keurmeesters van elk vat salpeter vijftig pond zullen smelten en zuiveren. De kopers kunnen vervolgens een passende korting genieten.1

1 Opgenomen in: Groot placaet-boek I, kol. 1194.