27/07/1626, 7

27/07/1626, 7

7 Paul de Wilm zal worden geschreven de 11.000 rijksdaalder van het subsidie voor de Deense koning die is geassigneerd op de administrator van Maagdenburg te betalen uit de door hem toegezegde 150.000 gld. Aangezien Aissema van dit bedrag al 3.000 heeft uitgekeerd, dient De Wilm dit met hem te verrekenen.