28/07/1626, 7

28/07/1626, 7

7 HHM besluiten conform het advies van de RvS het rekest d.d. 16 juli van de heer van Batenborch gewas uit Stein in Maastricht en Luik en omgeving te mogen verkopen, af te wijzen.