28/07/1626, 1

28/07/1626, 1

1 Fiscaal Kinschot zal toezien op de inventarisatie van de papieren van Vroesen waartoe gisteren is besloten. Hij moet ook diens verzoek om huisarrest behandelen. Rekenmeester Olphert Barents zal de inventarisatie uitvoeren. Beide heren is aangezegd zich voor deze werkzaamheden naar Rotterdam te begeven.