28/07/1626, 10

28/07/1626, 10

10 Jan van den Velde heeft HHM verzocht te beslissen hoeveel exemplaren zij wensen van de prent van de begrafenis van Maurits.
HHM wensen geen exemplaren te accepteren en dragen de suppliant op geen onjuiste prenten uit geven en eventueel al uitgegeven prenten weer terug te nemen.