28/07/1626, 12

28/07/1626, 12

12 De RvS dient te adviseren over het verzoek van het stadsbestuur van Emden licentvrij vijftig last rogge te mogen invoeren. De stad heeft de rogge in Amsterdam gekocht voor haar voorraadschuur.