28/07/1626, 13

28/07/1626, 13

13 Van Haersolte is een brief ontvangen d.d. Deventer 26 juli en ook een kopie van een schrijven van graaf Ernst aan Z.Exc.
Behoeft geen resolutie.