28/07/1626, 14

28/07/1626, 14

14 Het nader advies van de RvS d.d. 27 juli over de verdediging van de Maas en de Waal luidt dat eerst de vier redoutes bij de vier sluizen in de Maasdijk tussen Batenburg en Voorn aangelegd moeten worden. Aan de gecommitteerden kan overgelaten worden of er twee of meer redoutes aangelegd moeten worden bij de Meidijk en de molen van Rossum. Ook de locatie van de redoutes tussen Nijmegen en Gorinchem en van Nijmegen tot IJsseloord zou men ter discretie van de gecommitteerden, met advies van de ambtlieden en andere deskundigen ter plaatse, moeten laten. De RvS meent voorts dat de kosten voor de verdedigingswerken tussen Gorinchem en Nijmegen niet door de ingezetenen van de Overbetuwe en de Nederbetuwe moeten worden opgebracht, maar door de Generaliteit. Dit omdat de werken noodzakelijk zijn en om te voorkomen dat zij contributie aan de vijand geven.
De RvS dient nader te adviseren hoe de Generaliteit de werken moet financieren.