28/07/1626, 16

28/07/1626, 16

16 Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 2 juni, deels in geheimschrift.
Met een besluit wordt gewacht totdat dit is ontcijferd.