28/07/1626, 17

28/07/1626, 17

17 Tilly klaagt in een brief d.d. Münden 28 juni over hetgeen zich bij Schöppingen heeft afgespeeld en wenst dat er passend wordt gestraft.
Hem zal hetzelfde antwoord worden gegeven als aan de keurvorst van Keulen op 11 juli is geschreven.