29/07/1626, 1

29/07/1626, 1

1 De RvS heeft conform de resolutie van 24 juni nader geadviseerd over het uitdiepen van de IJssel en een nieuw akkoord met dr. Opten Noort is meegestuurd.
Rantwyck, Schagen, Vosbergen, Rode, Walta en Almelo zullen met twee leden van de RvS het akkoord bestuderen.