29/07/1626, 2

29/07/1626, 2

2 Op aanbeveling van de magistraat van Amsterdam zal aan de agent te Tunis worden geschreven te bevorderen dat Corstiaen Theunissen, uitgevaren met schipper Pieter Isbrants Halffhoorn, buiten kosten van het land wordt vrijgelaten.