29/07/1626, 9

29/07/1626, 9

9 Rantwijck en de andere gecommitteerden inzake Abraham Jennes hebben verslag gedaan van de situatie.
De Admiraliteit in het Noorderkwartier zal worden geschreven gedeputeerden naar 's- Gravenhage te sturen om de zaak bij akkoord af te handelen.