29/07/1626, 10

29/07/1626, 10

10 Stalmeester Du Champs krijgt voor zijn uitvinding van een geheimschrift een gouden keten ter waarde van 600 gld.