29/07/1626, 11

29/07/1626, 11

11 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 27 juli met het verzoek om een betalingsopdracht voor de 26 nieuw Engelse compagnie├źn. Zij hebben al 6.000 gld. uitbetaald aan Z.Exc., door hem onder die compagnie├źn te verdelen. Ook verzoeken zij de provincies te manen tot het opbrengen van hun legerlasten.
Het schrijven gaat naar de RvS voor advies.
Met dit schrijven zijn twee rekesten meegestuurd van respectievelijk edelman Adolph van Reedtraeth, wonend tussen Kleef en Griethausen op Schmithausen en Arnolt Hendrich van Nivenhem, wonend tussen Goch en Gennep. Zij willen graag levensbenodigdheden uit de Republiek halen.
De RvS wordt ook hierover advies gevraagd.