29/07/1626, 14

29/07/1626, 14

14 De RvS adviseert, naar aanleiding van de gisteren genomen resolutie, de redoutes te bekostigen uit het geld dat de provincies nog schuldig zijn voor de fortificaties.
Een besluit wordt nog in beraad gehouden.