29/07/1626, 6

29/07/1626, 6

6 Veerman Ariaen Jaspers, Josyntge Everts, weduwe van Adriaen Leenderts, en schipper Wouter Theunissen verzoeken hun in Duinkerke gevangen gehouden zoons te ruilen tegen enkele van de vijf uit Rotterdam ontsnapte bootsgezellen die zij in Dordrecht hebben achterhaald.
HHM wijzen dit af met het oog op de algehele uitwisseling van gevangenen.