29/07/1626, 8

29/07/1626, 8

8 Noortwijck en Nieupoort zijn gecommitteerd tot een door gezant Christiaen Thomassen gevraagde bespreking van enkele zaken die spelen tussen de onderdanen van de koning van Denemarken en die van HHM.