30/07/1626, 4

30/07/1626, 4

4 De kwestie van de verdediging van de Maas en de Waal wordt hervat. Conform het advies van de RvS zullen zijn gedeputeerden per direct de vier redoutes in de Maasdijk aanbesteden. De huizen en kerken van Gorinchem tot Nijmegen worden voor legering geschikt gemaakt en waar dat onmogelijk is worden enkele redoutes of wachthuizen aangelegd. Van Nijmegen tot IJsseloord worden acht redoutes geplaatst, in overleg met de ambtlieden en deskundigen ter plaatse. De kosten mogen niet meer dan 36.000 gld. bedragen, te betalen uit de fortificatiegelden en er moet worden toegezien op het zeker stellen van de werklieden. De gedeputeerden van Overijssel hebben voorts bedongen dat de kwestie van de uitdieping van de IJssel ook wordt afgehandeld.