30/07/1626, 10

30/07/1626, 10

10 De RvS wordt advies gevraagd over het schrijven van Pieter Juris van Memnich, chercher op fort Nassau. Hij bericht dat Jan Victors, commies van de konvooien en licenten aldaar, levensbenodigdheden heeft willen laten gaan naar het onder de Meierij van 's-Hertogenbosch gelegen "'t Hepelen".