30/07/1626, 12

30/07/1626, 12

12 Op aanbeveling van het stadsbestuur van Amsterdam wordt op verzoek van Hendrick Hendrixen van Meppen aan de magistraat van de stad Borken geschreven diens klachten weg te nemen.