31/07/1626, 10

31/07/1626, 10

10 Jacob van der Dussen, majoor te Woudrichem, heeft aangetoond dat bij de verkoop en uitvoer van paarden het plakkaat van retorsie regelmatig wordt overtreden.
De RvS dient hier een oplossing voor te vinden. HHM zullen de Admiraliteiten schrijven op korte termijn de waarborg te laten zuiveren van degenen die op akte paarden hebben mogen uitvoeren. Ook is besloten dat voortaan uitsluitend merries uitgevoerd mogen worden.