31/07/1626, 11

31/07/1626, 11

11 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 30 juli over het affront en molest dat Hendrick Snijders, licentmeester te Maaseik, heeft moeten ondergaan.
De RvS zal de licentmeester van het nodige voorzien en hem zo veel mogelijk vergoeden.