31/07/1626, 12

31/07/1626, 12

12 HHM besluiten conform het advies van de RvS d.d. 30 juli predikant Reinerus Oosterzee naar de gedeputeerden te velde te zenden, om bij gelegenheid dienst te doen.