31/07/1626, 2

31/07/1626, 2

2 De RvS moet ook advies uitbrengen over het verzoek van het stadsbestuur van Maaseik.